Kontakt

NOTE: If you are submitting information about a particular person or family in our database-
instead of using this Contact form, click the Suggest tab on their page. Their name(s) and ID number(s) then will be added to the form automatically.

Uwaga: Jeśli chcesz podzielić się informacjami dotyczącymi osoby znajdujące się na drzewie genealogicznym, pisz do autora tego drzewa.
Administracji serwisu nie interesują zawarte tam dane.
UWAGA!
Nie pisz do nas z żądaniami dotyczacymi usuwania bądź ukrywania danych.
Niniejszy Serwis genealogiczny jest własnością Gnealogia Polska LLC z siedzibą w USA. Naszym prawnym obowiązkiem jest szanować cudzą własność. Drzewa genealogiczne mają swoich właścicieli i proszę kontaktować się z nimi.
W sytuacjach wyjątkowych proszę pisać po zapoznaniu się z naszym Regulaminem. W przeciwnym razie korespondencja pozostanie bez odzewu